Amaliegaardens

materialer

Materialevalget tager afsæt i at forhøje de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i videst mulig omfang. Med afsæt i de bærende fredningsværdier, skal materialevalget understøtte bygningens historiske spor.

Poul Schülein

arkitekt, partner hos Arkitema

Kongelig Bygningsinspektør

Download

materialekatalog