Download legal documents in Danish

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Bilag 8

Bilag 9

Bilag 10

Bilag 11

Bilag 12

Bilag 13

Bilag 14

Bilag 15

Bilag 16

Bilag 17

Bilag 18

Erklæring om fortrydelsesret

 

Materialekatalog

 

Skrivelse af 8. februar 2016 fra Københavns Kommune angående bopælspligt

Tingbogsattest for matr.nr. 143 Sankt Annæ Kvarter, København

 

Forureningsattest 143  Sankt Annæ Øster Kvarter, København

Udkast til vedtægter for EF Amaliegaarden

Udkast driftsbudget EF Amaliegården  2018

Garantikoncept

Salgsopstillinger

Ejendomsvurdering for 2016 for matr.nr. 143 Sankt Annæ Øster Kvarter, Kbh.

Ejendomsskattebillet 2017

Tinglysningsfuldmagt

Ejendomsdatarapport.

Forsikringstilbud ejerforeningen

Vejledning udgivet af Kulturarvstyrelsen - nu Kulturstyrelsen

Foreløbig fortegnelse over ejerlejligheds- brutto- og nettoarealer samt fordelingstal udarbejdet af Landinspektørkontoret Baatrup og Thomsen

Foreløbig skitse over ejerlejligheder som har eksklusiv brugsret til et haveareal. udarbejdet af Landinspektørkontoret Baatrup & Thomsen - A-S

Foreløbig servitutredegørelse udarbejdet af Landinspektørkontoret Baatrup & Thomsen A-S